post

През декември 2015 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.7% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на НСИ.

През декември 2015 г. оборотът нараства спрямо предходния месец по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 5.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 3.8%, с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 3.2%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 2.7%.

Намаление е регистрирано при: търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 1.0%, с компютърна и комуникационна техника – с 0.5%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 0.2%.

На годишна база през декември 2015 г. оборотът нараства по-значително при търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 16.2%, с фармацевтични и медицински стоки – с 10.8%, и търговията на дребно с разнообразни стоки – с 3.6%. Спад е регистриран в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия – с 2.0%, с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 1.2%, и търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет – с 0.5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *