post

През втората половина на изминалата година предлагането на модерни офис площи отбелязва ръст от 5%, с което общото предлагане в столицата достига 1,837,000 кв. м. Основна заслуга за добавените 79,500 кв. м. офиси има Capital Fort, чиято заетост обаче бързо достигна 80% и на практика не се отразява на крайната статистика за свободните площи към края на 2015 г. Те остават 14%, равняващи се на 258,400 кв. м., като 22,400 кв. м. от тях са в сгради клас А.

Това развитие свидетелства, че тенденцията на засилено търсене на качествени площи продължава да бъде факт. Невъзможността на пазара да й отговори напълно обуславя рекордния брой транзакции в офис сгради на етап „в строеж“ през 2015 г., достигащи най-високата си стойност от 2010 г. насам – 22%. Наемите на офиси клас А, отговарящи на изискванията на международните компании, остават без значителни промени, между 12 – 14 евро на кв. м. офертни цени и 10,5 – 12,5 евро на кв. м. – ефективни, но пък стимулите и отстъпките, на които са склонни наемодателите, намаляват.

Основният двигател на търсенето продължават да бъдат компаниите от аутсорсинг и ИТ сектора, и международните центрове за споделени услуги. На тях се дължат 43% от реализираните сделки на пазара през 2015 г., за 49% от които са използвани консултантските услуги на Colliers. Това определя компанията като най-предпочитан консултант в процеса по търсене на офис от страна на представителите на този сектор.

Тези компании са причината за раздвижването и в областните градове Пловдив, Варна, Бургас и Русе, което Colliers отчита. Общото предлагане в четирите града възлиза на 486,850 кв. м. , а сделките в тях са за 26,500 кв. м., предимно във Варна и Пловдив. През последните месеци на 2015 г. се наблюдава и миграция на талант от Варна и Бургас към Пловдив. Това се дължи на факта, че градът заема второ място след столицата по брой фирми и съответно заети в аутсорсинг сектора, според данни на Българска аутсорсинг асоциация (БАА). Г-н Стефан Бумов, Председател на БАА, потвърждава, че и други градове, като Бургас и Велико Търново например, поемат по този път.

Г-н Бумов казва „Интересът към България и възможностите, които страната дава за чуждите инвеститори и компании, е изключително голям. Едно от свидетелствата за това са наградите, които спечелихме за дестинация на годината от Европейската аутсорсинг асоциация (ЕОА) и аутсорсинг асоциацията на Великобритания (NOA). Друго голямо признание за напредъка на страната е, че ЕОА избраха София като домакин на годишната си конференция Leadership Summit & Awards 2016. Събитието е първият проект от такъв мащаб в аутсорсинг индустрията, осъществяван в България, който допринася за утвърждаването на страната ни като водеща високотехнологична бизнес дестинация.“ Приносът на аутсорсинг индустрията към БВП за изминалата година е в размер на 3%, а прогнозата за следващите три до пет години е това число да достигне 5%, твърдят от БАА.

Тази позиция на БАА предвещава продължаващо развитие на аутсорсинг индустрията в България със стимулиращ ефект върху пазара на модерни офис площи, отговарящи на изискванията на международните компании. Прогнозите са предлагането в следващите няколко години да се увеличи, като за 2016 г. са планирани 80,000 кв. м., а за 2017 г. – близо 240,000 кв. м. Част от тези сгради ще бъдат в Пловдив и Бургас. Поради очакването за умерен дисбаланс между търсене и предлагане през 2016 г., тенденцията на отдаване на площи „в строеж“  ще продължи. Качествените проекти клас А, отговарящи на изискванията на международните фирми, ще се разграничават все повече от останалите на пазара, което ще има естествено отражение и върху наемните нива. Предстоят разширения на компании, както и навлизане на нови не само в София, но и в други големи градове. От казаното до тук, можем да заключим, че растеж ще бъде ключова дума за разглеждания сегмент, с отражение и върху този на търговските, и на жилищните площи, коментират от Colliers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *