post

Жилищният пазар във висок и средно висок сегмент през 2015 г. се обуславя от развития в две основни посоки – нараснало търсене и липса на достатъчно качествен продукт от страна на предлагането. Ръстът на реализираните сделки спрямо 2014 г. се равнява на 25%. В двоен размер е увеличението при апартаментите с три спални и къщи, за сметка на продажбите на апартаменти с две спални, които са спаднали с 42%, показва проучване на Colloers.

Основните критерии на избор остават без промяна. Това са качество на средата и на строителството, функционално разпределение на вътрешното пространство, локация, налична инфраструктура, бърз и удобен достъп. Акцент се поставя върху средата, разглеждана не само от гледна точка на зеленина, пространство, услуги, но и в социален аспект. Започва да се обръща повече внимание на комфорта в жилището, на размера на помещенията, на броя санитарни и обслужващи пространства.

За сметка на възходящата тенденция в търсенето, при предлагането увеличението е едва 2%, с което жилищата в средно висок и висок клас комплекси в София достигат 6,690 кв. м., разположени в 50 проекта. Свободните площи на годишна база са намалели с 2%, достигайки до 11% от общия обем. Мотивирани от това развитие през 2015 г. осем проекта стартират строителство. Това са 420 жилищни единици, разположени предимно в южните квартали на София, като през 2016 г. ще бъдат завършени 350 единици в седем комплекса от висок и средно висок клас.

Недостигът в предлагането резултира и в значителен дял на сделките на етап „в строеж“, изразяващ се в 37%. Купувачите се доверяват на инвеститори с опит в сегмента и в проекти с осигурено финансиране. Големината на портфолиото и наличието на предишни реализирани проекти са предимство, но не и условие от решаващо значение.

Ограниченото предлагане и нарасналото търсене водят до свиване на разликата между офертна и продажна цена. Тя тръгва от 9% през 2014 г. и стига до 5% през 2015 г. Цените нарастват с 5% и се движат в рамките на 850 – 1,500 евро на кв. м. с ДДС. Реализираните сделки през 2015 г. в средно висок и висок клас жилища са при средна цена за апартамент с две спални от 150,000 – 170,000 евро, апартамент с три спални – 200,000 – 230,000 евро, къщи от редови тип над 250,000 евро и самостоятелна къща над 350,000 евро (крайна цена с включен гараж/парко място) в зависимост от имота, размера, удобствата и локацията на комплекса.

Прогнозите за 2016 г. за пазара на жилища във високия и средно високия сегмент в София са в следствие на представените тенденции. Търсенето ще продължи възходящия си тренд, в резултат на което се очаква появата на нови проекти. Паралелно с това ще бъдат реализирани още имоти в процес на строителство.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *