post

Изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев и Биляна Манолова, зам.- председател на Българо-Испанската Търговска Камара подписаха Споразумение за  сътрудничество. Очаква се  то да се превърне във важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса  в Република България и Кралство Испания, и да бъде основа  за развитие на близки търговски отношения както и да доведе  до нарастване на двустранните инвестиции.

Споразумението за Сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете организации за привличане на инвестиции и обмен на информация между потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Испания). Също така се очаква обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки.

Двете организации заявяват желание  да работят съвместно за развитие на устойчивата икономика и да си партнират в разработването на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство. Взаимното предоставяне на информация за бизнес форуми и изложения ще бъде допълнителна крачка към  взаимното привличане на инвестиции от двете държави.

БАИ и  Българо-Испанската Търговска Камара  се ангажират да анализират периодично резултатите от сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за постигнати резултати и да развиват нови предложения за повишаване качествения обмен на информация  между двете организации.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *