post

Ключовите думи, определящи сегмента на търговските площи през втората половина на 2015 г. са развитие, репозициониране и реорганизация. Те се отнасят в една или друга степен, както за всички подсегменти на пазара, така и за участниците на него.

Съвместно проучване на Colliers и Gfk, изследващо нагласите към модерните търговски центрове в София, показа, че област на развитие в този подсегмент, от гледна точка на собственици, посетители и търговци, е разнообразието от наематели. Именно в тази посока е фокусирана конкуренцията между моловете, показвайки преминаването й в една по-зряла фаза, свързана с внимателна, стратегически обмислена реорганизация на търговския микс. През втората половина на 2015 г. стават факт редица размествания на наематели, както и добавяне на нови такива. В резултат на това през разглеждания период се отчита 67% ръст на усвоените площи в молове в столицата, спрямо предходния. Така те достигат 16,370 кв.м. за второто полугодие и 26,160 кв. м. за цялата изминала година. С най-висока динамика за последните шест месеца на 2015 г. се отличават Paradise Center и Mega Mall, следвани от City Center Sofia. Предлагането на модерни търогвски площи се запази на нива от 412,660 кв. м., а за страната – 777,260 кв. м., при стабилни наемни нива, с увеличение единствено в Пловдив и Варна в размер на 4%.

В сегмента на търговските паркове, пример за развитие и модернизация е Retail Park Varna. След присъединилите се през изминалата година наематели, списъкът вече включва Decathlon, IKEA, Comsed, Martineli, Dominiko, BMS. С нови локации се сдобиха хранителните вериги Billa (8), Kaufland (4), Lidl (2), който откри и първия си обект в търговски център в страната. REWE Group, се фокусира върху супермаркетите, посредством търговската си верига Billa, а Penny Market напусна страната. Пикадили и Carrefour се реорганизират с цел излизане от сегмента на експрес супермаркетите. Подобни действия предприе и Metro с двата си обекта в Добрич и Хасково.

Продължиха да се развиват и главните търговски улици. Движението на наемателите по главните търговски улици през 2015 г. бе между два и три пъти по-високо в четирите големи града спрямо 2014 г. В Пловдив този показател нарасна от 3% на 14%, във Варна от 8% на 28%, Бургас от 11% на 20%. Ситуацията в София също не се различава – от 6% на 12%. На бул. „Витоша“ най-много нови оператори има в секторите мода и заведения. Главните търговски улици в Пловдив, Варна и Бургас отчитат значителен спад в свободните площи на годишна база. Най-голяма промяна е факт в Пловдив – от 9% на 1%, следван от Варна – от 14% на 8%. Бургас регистрира незначително намаление от 1% и достигна нива от 6%. За сравнение София отчита ръст от 1%, а незаетите обекти са 7%. Наемните нива в София и Пловдив отбелязват малко увеличение, а във Варна и Бургас остават без изменение.

За проследяване развитието на бул. “Витоша“, Colliers създаде нов инструмент – КАРТА НА БУЛ. „ВИТОША“ (Retail Map), чрез който участниците на пазара на търговски площи могат лесно и удобно да се информират за актуалната търговска карта на улицата.

През 2016 г. се очаква позициониране, преструктуриране и подем. Търговските центрове ще се развиват в посока по-добро позициониране като работят върху конкурентните си предимства. Някои вериги супер-/хипермаркети ще продължат да се преструктурират, което може да наложи смяна на ключови наематели в търговски проекти. С подем по отношение на интереса ще се характеризират търговските улици, които ще продължават да вълнуват търговците, както и търговските зони и паркове, в качеството си на алтернатива на моловете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *