post

Голям логистичен център в село Маджерито, община Стара Загора, финансиран по инициативата за устойчиво градско развитие JESSICA, отвори официално врати днес. Проектът е изграден с помощта на петнадесетгодишен инвестиционен кредит, отпуснат от Регионалния фонд за градско развитие и Сосиете Женерал Експресбанк. Общият размер на финансирането е 1 942 928 евро, като 1 260 000 лева са предоставени от Фонда, а 1 298 700 евро – от банковата институция.

Строителството на логистичния център започва активно през април 2015 г. върху парцел на бившия птицекомбинат в Стара Загора и се простира на площ от 4 336 кв.м. Базата е дългосрочно отдадена под наем на куриерската компания СПИДИ АД за осъществяване на бизнеса й с палетни пратки. Общата стойност на проекта достига приблизително 4,6 милиона лева, като инвеститирът предоставя 17% собствени средства инвестирани в покупката на парцела. логистичната база.

Логистичната база в село Маджерито ще служи като основен хъб за прегрупиране и претоварване на палетни пратки. Палетите имат стандартизирани опаковки с размери 1,2 х 1,2 х 0,8 м, които позволяват на клиентите да подготвят пратките за изпращане преди пристигането на куриера. Главното предимство на палетните услуги се състои в това, че клиентите могат да изпратят товар до 800 кг на ден на атрактивни цени, а в същото време СПИДИ оптимизира своя транспортен и складов капацитет и разходи.

„Откриването на нова логистична база за групиране и претоварване на палетни пратки е важна стъпка в разрастването на дейността на СПИДИ, тъй като това е нашата най-динамично развиваща се бизнес линия. Стара Загора е район от стратегическа важност за куриерските услуги поради добрата му комуникативност и свързаност. Очакванията ни от новия логистичен център са за още по-стабилни позиции на СПИДИ в сектора с палетни пратки, както и за растеж на местния и национален пазар на куриерски услуги в по-общ план“, сподели Валери Мектупчиян от СПИДИ АД.

Местоположението на логистичната база е изключително стратегическо предвид целите й – в непосредствена близост до автомагистрала Тракия и с много добри транспортни връзки към път Е80. Село Маджерито и проектът са включени в Подробния устройствен план на община Стара Загора.

„Изграждането на логистичния център в село Маджерито ще окаже серия от положителни ефекти в региона, свързани с негово икономическо и социално развитие. Най-видимите сред тях са възстановяването на един изоставен обект и превръщането му в модерно логистично съоръжение, което ще промени облика на района пред бъдещи инвеститори. По този начин ще се подобри местният бизнес климат и ще се създадат нови работни места, което е сред основните приоритети на Регионалния фонд за градско развитие“, сподели Мартин Заимов, директор на фонда.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *