post

156 от общо 265 общини у нас са завършили миналата година с дефицит. 71 кметства пък нарушават позволения по закон лимит за просрочени задължения.

„Цифрите показват, че има проблем в системата на финансирането на българските общини, че проблемите не касаят отделни териториални общности. Трябват промени и те трябва да са в системата“, заяви пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините (НСОРБ).

Тя добави, че в края на миналата година общинският дълг достига 1,3 млрд. лв.

Според нея мерките, които трябва да се предприемат, са на две плоскости.

Първите са свързани със спешни действия, които не трябва да позволят задълбочаване на проблемите. Тяхната цел е да помогнат на голяма част от общините с големи дефицити да се оттласнат от дъното. Втората група мерки трябва да касаят цялостна промяна в подхода на финансиране. По думите й това е проблем, който Националното сдружение на общините поставя от десет години пред българската държава.

Според нея промените в Закона за публичните финанси, които бяха приети миналата седмица на първо четене и са свързани с възможността държавата да се намесва при оздравяване на закъсали финансово общини, не отчитат причините на тежкото финансово състояние на местната власт.

По думите й когато има държавно субсидиране, трябва да се отчетат и обективните условия в общините – като висока безработица или тежки демографски проблеми, а не всички кметства да се слагат под общ знаменател.

„Държавата трябва да помага на общини, които са в реален риск и да не помага на общини, при които проблемите са свързани с липсата на професионализъм, компетентност или отговорност от страна на местните власти“, коментира Михайлова.

Тя обясни, че по предложение на Комисията по бюджет и финанси е сформирана работна група, която да обмисли по-добре предлаганите промени. Утре предстои НСОБР да вземе решение за своите предложения, които да даде на законодателната власт.

Михайлова заяви, че сдружението ще предложи два текста в закона.

„Първо, министърът на финансите, както е записано в закона, може да прецени да бъдат подпомагани общини с временен безлихвен заем, а Министерският съвет може да отпусне допълнителна субсидия на общини. Тук следва да бъдат въведени обективни критерии, които да не подлагат на съмнение, кои са общините, които следва да получат, най-вече финансова помощ“, каза тя.

Също така ще бъде предложено и въвеждането на Публичен регистър на подпомаганите общини, в който да са видими показателите за финансово състояние, оздравителните мерки, които са предприели общините, и евентуално, предоставеното финансиране.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *