post

Не е редно, когато говорим за предприемачество и бизнес, да се визират публични средства. Държавните средства следва да са малка част от парите за предприемачество в икономиката, заяви вицепремиерът Томислав Дочев по време на  бизнес форум.

Въпреки това обаче на пазара в България през настоящата година ще има изключително много средства, каза Дончев, цитиран от econ.bg.

В Европа се наблюдава трайната тенденция грантовото финансиране да замира за сметка на традиционните финансови инструменти, изтъкна още вицепремиерът. Според него  компаниите трябва да коригират настроенията си предвид този тренд.

Дончев посочи още, че пред бизнеса има редица сериозни проблеми. Един от важните е  липсата на качествена работна сила и слаби познания, опит и дори рефлекси от страна на мнозина от предприемачите, смята вицепремиерът. Той посъветва да се работи за цялостно по-добра среда в страната, което не се изчерпва с ниските данъци, а включва и подобряване на публичната администрация, съдебната система и инфраструктурата, които “трябва да отговарят на изискванията на бизнеса“.

Вицепремиерът изтъкна, че успоредно с това в страната има “тежки икономически дисбаланси”, наблюдаващи се между отделните области, като съществува разделителна линия между Северна и Южна България по отношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението.

За миналия програмен период има висока усвояемост на средства, което показва наличие на капацитет за това. Но това не е най-значимия фактор, а трябва те да се насочват към сектори, в които ефектът от тях ще бъде най-висок, изтъкна вицепремиерът.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *