post

През 2015 броят на сделките по сливания и придобивания в Централна и Югоизточна Европа отбелязва лек спад от 1,8%, достигайки 1281 реализирани сделки. Средната стойност на сделките обаче е осезаемо по-висока и това се отразява на стойността на целия пазар, който нараства с чувствителните 12% през 2015г. Така стойността на общия обем сделки се равнява на 43,1 млрд. долара (US$).

Кои са най-атрактивните пазари?

Турция за трета поредна година оглавява първото място по атрактивност към инвеститорите, реализирайки общо 312 сделки през 2015. Също традиционно, Полша и Чехия заемат второ и трето място в класацията, затваряйки съответно 278 и 185 сделки. Шест от страните в региона отбелязват ръст на сделките. Това са Турция, Словения, Словакия, Полша, Унгария и Гърция. Значително по-малко са сделките в Румъния (32%) и Хърватска (30%). В България са общо 50 сделки, или със 17%  по-малко спрямо 2014. Интересно е, че в Сърбия, въпреки че реализираните на брой сделки намаляват, размерът на пазара бележи най-висок растеж в региона  – от 200 милиона долара през 2014-та, нараства до 900 милиона долара през 2015-та.

Колко е голям пазарът?

43,1 милиарда долара или с 12% повече е общата стойност на оповестените сделки през 2015г. Всъщност, резултатът е такъв, поради увеличаващата се средна стойност на сделките през годината. Стойността на сделките нараства, нараства и стойността на целия пазар.

Турция, Полша и Чехия са най-големите пазари в региона в стойност – съответно Турция с 10,8 млрд. долара, Полша с 7,6 млрд. долара и Чехия с 7,2 милиарда долара. Близо 1 млрд. долара – това е стойността на българския М&A пазар. През 2014 стойността на пазара е 1,27 млрд. долара.

2015 е годината на стратегическите инвестиции. 78% от всички сделки в ЦИЕ са стратегически. Най-висок дял на стратегически сделки отбелязва Хърватска – 96%, Сърбия – 93% и Словакия – 86%. Финансовите сделки са най много в Унгария и България, съответно 38% и 30%.

Подобно на миналата година, през 2015 видяхме множество сделки от местен характер – при 49% от всички сделки в ЦИЕ, продавачът и купувачът са от една и съща държава. Тази тенденция е най-силна у нас в България – 67%, а също и в Унгария -61% и Сърбия 60%.

Турция и Чехия реализират най-много изходящи сделки (това са тези сделки, реализирани от турски и чешки инвеститори в други страни) –всяка по 38 сделки, следвани от Полша с 30 сделки. Чисто пропорционално най-много са изходящите сделки в Хърватска 33% и Чехия 21%. Входящите сделки (тези, които са привлекли чужди инвеститори) са най-много в Словакия – 63% и Румъния – 60%.

ИТ, производство и услуги са най-атрактивните сектори през 2015

184 или 14% от всички затворени сделки са в сектора на информационните технологии. 167 са сделките в сектор производство и 121 в сектора на услугите. Най-големите сделки като стойност се случват в банково-финансовия сектор.

Откъде са инвеститорите

Въпреки че близо половината от сделките в региона са с местен характер (и купувачите и продавачите са от една и съща страна), общият брой на инвеститорите от Западна Европа и тези от други континенти са повече в сравнение с инвеститорите от ЦИЕ. САЩ, Германия и Великобритания – това са трите страни, от където идват най-много инвестиции в региона на ЦИЕ. САЩ затваря 62 сделки, Германия 49 и Великобритания 45.

M&A пазарът в България

„Тенденцията в световен план е сделките по сливания и придобивания да са част от устойчивата стратегия за растеж на компаниите в дългосрочен план. През последните години в България виждаме стабилизирани развиващи се бизнеси, за които има интерес от международни инвеститори. Българските компании също търсят възможности за експанзия на нови пазари.“, коментира Диана Николаева, съдружник и лидер на отдел ”Консултации по сделки“ в EY България.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *