post

Депозитите на домакинствата, на неправителствения сектор и на бизнеса продължават да нарастват и през февруари 2016 г. В същото време всички видове кредити, с изключение за финансови институции, намаляват, показват обявените от БНБ данни за февруари 2016 година.

Спестяванията на домакинствата и Нетърговски организации, обслужващи домакинствата са в размер на 42,902 млрд. лева (47,3% от БВП), като се увеличават с 6,7% спрямо същия месец на предходната година, а спрямо предишния месец януари нарастването е със 7,1%. Депозитите на бизнеса (нефинансовите предприятия) са в размер на 17,665 млрд. лева (19,5% от БВП), нараствайки на годишна база с 14,3% след повишение с 12,6% през предходния месец.

В края на февруари 2016 г. депозитите на неправителствения сектор в българската банкова система са в размер на 63,947 млрд. лева (70,4% от БВП), като годишното им увеличение е с 8,3% след повишение със 7,8% през първия месец на годината.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват в края на февруари с 0,9% на годишна база след понижение с 6,1% през януари и достигат 3,28 млрд. лева (3,6% от БВП).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *