post

За правителството е важно подпомагането на малкия и среден бизнес в България. Това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева по време на дискусия на тема „Малките и средни предприятия в строителството като подизпълнители на проекти”, която се организира от в. „Стандарт“ в рамките на изложението „Стройко 2016“. Тя заяви, че от тази година ИАНМСП започва да финансира участието на фирми на панаири и изложения и в страната.

„Стройко“ е първото такова събитие, на което се подпомагат малките предприемачи. Досега агенцията финансираше участието на компании само на панаири, изложения и търговски мисии в чужбина. Малките и средните фирми трябва да започнат да се представят първо на събитията у нас, където също идват чуждестранни компании, посочи Захариева. По този начин ще придобиват опит и готовност за излизане на външните пазари. Ситуацията до момента показва, че на някои панаири и изложения в чужбина са ходили компании, които нямат капацитет и готовност за износ. Държавата от тази година поема 80% от разходите за наем на изложбена площ и изграждането на щанд, като останалите 20% са самофинансиране от фирмите.

В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейския съюз залага на устойчивото и интелигентно развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро-, малките и средните предприятия в рамките на националните икономики на страните-членки. Особено внимание се обръща и на старт-ъп инициативите, които понастоящем представляват изключително важен фактор за потенциалното развитие на новите бизнес идеи и икономиката като цяло в България. С цел подпомагане на малките и средните предприятия, към агенцията е създадена активна мрежа от специалисти, по браншово и териториално (регионално) разпределение, целящи по-доброто информационно обслужване и повишаване ефективността в процеса на подпомагане на бизнеса, отбеляза Мариета Захариева. Специалистите поддържат контакти и активно участват в организирането и планирането на събития вътре в страната, съвместно с Търговско-промишлените палати, Браншовите съюзи, камари и асоциации от различните браншове, които са свързани с повишаване информираността, обучения, семинари, панаири и изложения; както и извън страната – участие в международни изложения и панаири, планирането на търговски мисии и пр.

През последните няколко месеца агенцията, посредством редица Програми за трансгранично сътрудничество стартира разработването на проекти и проучване възможностите за осъществяването на такива, с цел създаване на Бизнес инкубатори, допълни Захариева. Целта на тези високотехнологични бизнес центрове ще бъде насърчаване на младежкото предприемачество, посредством осигуряването на полезна информация; провеждане на информационни, обучителни и други форми на семинари, свързани с възможностите за кандидатстване по програми за финансиране, интернационализация и пр.; обмяна на опит и знания между компаниите от различните браншове, както и осъществяването на контакти с контрагенти от други страни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *