post

От 5 април 2016 г. Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД стартира предлагането на дялове на нов договорен фонд – Райфайзен (България) Глобален Микс.

Фондът представлява захранваща схема, която инвестира постоянно минимум 85% от активите си във фонд Райфайзен Сигурност, управляван от лидера на австрийския фондов пазар Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена. Останалите до 15% се инвестират в парични средства.

„Фондът дава достъп на българските инвеститори до най-големия взаимен фонд в Австрия – Райфайзен Сигурност, организиран и управляван от Райфайзен Кепитъл Мениджмънт с активи под управление от над 1.1 млрд. евро”, обясни Мадлен Минева, изпълнителен директор на Райфайзен Асет Мениджмънт. „Той е предназначен за инвеститори с толеранс към нисък до умерен риск и по- дълъг инвестиционен хоризонт, които в същото време биха желали да получат приемлива възвращаемост.

Със своя глобален подход и специалния фокус върху риска и запазването на капитала, фондът предлага усъвършенствано решение на дилемата, пред която са поставени инвеститорите в днешната глобална среда на ниски лихви”, допълни тя. Райфайзен Сигурност, чиято захранваща схема е новият фонд на Райфайзен Асет Мениджмънт, е смесен фонд на фондове, който инвестира минимум 51% от активите си в други договорни фондове.

Препоръчителният инвестиционен хоризонт е 5 години

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *