post

Агенция „Пътна инфраструктура” стартира обществена поръчка за „Проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (Тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)”.

След изграждането на системата ще се събират такси за моторните превозни средства с обща маса над 3,5 т на базата на изминато разстояние за 16 317 км от републиканската пътна мрежа, от които – 737 км автомагистрали, 2 582 км първокласни, 4 067 км второкласни и 8 931 км третокласни пътища. Моторните превозни средства до 3,5 т ще заплащат електронна винетка за фиксиран времеви период от датата на закупуване.

Индикативната стойност за изпълнение на обществената поръчка е 200 млн. лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 19 месеца. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Кандидатите могат да подават оферти до 17.00 ч. на 30.05.2016 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *