post

15 млн. лв. ще бъдат отпуснати допълнително по бюджета на Столична община. С парите ще се финансира изграждането на Линия 3 на метрото, което ще свързва бул. „Владимир Вазов“ и кв. „Красно село“ с дължина 8 километра и 8 метростанции. Това реши правителството на редовното си заседание.

Средства ще бъдат заделени и за съфинансиране на разширение на Линия 2 в южна посока от метростанция „Джеймс Баучер“ до кв. „Хладилника“ с една метростанция.

Средствата по бюджета на Столична община се предоставят за сметка на предвидените средства в централния бюджет за 2016 година.

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 400 000 лв. по бюджета на съдебната власт за Прокуратурата на Република България за извършване на разплащания по възложената комплексна съдебно-счетоводна експертиза.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *