post

Travi@ta, едно от най-популярните решения за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) в застрахователния сектор, официално стъпи нa българския пазар. Това стана по време на специализирано събитие за ИТ технологии във финансовите институции, като по време на представянето стана ясно, че компанията навлиза в България с мащабен проект по внедряване в едно от водещите застрахователни дружества у нас – ДЗИ.

Софтуерът, разработен от белгийската компания Real Dolmen, помага на застрахователите и брокерите да управляват успешно търговските и маркетинговите си дейности. Travi@ta отразява свързаността между физическите и юридическите лица, съхранява цялостна история по оферти, полици и щети и помага в идентифицирането на възможности за нови продажби и допълнителни покрития.

Това CRM решение позволява на общо- и животозастрахователните дружества да оптимизират работата на дистрибуционните си канали, поддържайки и управлявайки електронни досиета за всеки от посредниците си (агенции, офиси, агенти, брокери) – договори, комисионни, проведени обучения, продуктови портфейли, цели, сегментации и други. Цялата информация се събира в единна база данни, така че служителите значително подобряват ефективността и постигнатите резултати в ежедневната си дейност.

Базирано на Microsoft Dynamics CRM, Travi@ta предоставя безпроблемната интеграция с останалите софтуерни продукти на Microsoft – Outlook, Excel, SharePoint, Skype и др. Това допълнително подпомага работния процес, улеснява комуникацията и повишава производителността на служителите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *