post

“Износът в мебелния бранш през 2015 година отбелязва ръст от 3%, който индикира трайна тенденция към съживяване на сектора.“ Това съобщи заместник-министърът на икономиката Любен Петров при откриването на най-големите за мебелната индустрия изложения в България Техномебел и Светът на мебелите в Интер Експо Център.

Зам.-министър Петров подчерта, че Министерство на икономиката подпомага фирмите от бранша с европейски средства. Той отбеляза, че по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 (ОПРКБИ) успешно са приключили 54 проекта на фирми за производство на мебели. Общата стойност на сключените договори е над 54,2 млн. лв., от които безвъзмездната финансова помощ по програмата възлиза на над 29,4 млн. лв.

По думите на заместник-министъра производството на мебели в България създава 2.5% от добавената стойност в индустрията. Браншът осигурява заетост на около 20 хил. души, което е 4% от общия брой на заетите в промишлеността. Той допълни, че Министерство на икономиката се стреми непрекъснато към подобряване на бизнес средата чрез намаляване на административната тежест, насърчаване на малките и средните предприятия и инвестициите, максимално и прозрачно усвояване на европейските средства и подобряване на връзката между образованието, пазара на труда и бизнеса.

Над 160 компании ще участват от 19 до 23 април в Интер Експо Център на най-големите изложения за мебелната индустрия в България Техномебел и Светът на мебелите. Изложенията се организират от Интер Експо Център съвместно с Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП). Компаниите ще представят над 350 бранда от България и 29 други страни на площ от над 14 500 кв. м.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *