post

Българинът е задлъжнял с над 50% за една година. С толкова са се увеличили сумите, които средно има да връща един гражданин у нас към банки, мобилни оператори и др. Това показват данните от изследване, поръчано от Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ). Ако през 2014 г. размерът на дълга е бил 485 лв., то за 2015 г. този показател вече се равнява на 747 лв.

Основната част от задълженията на българите са към банките. На тях се падат около 2/3 от необслужваните кредити, които са били възложени на колекторските фирми. Също така най-голям дял в тях имат потребителските кредити, следвани от кредитните карти. “Банките се завърнаха като основен клиент на колекторските агенции през 2015 г.Те са възложили над 60% от обема, обработван в нашия сектор”, казва Александер Грилихес, член на Управителния съвет на АКАБГ, цитиран от iNews.

В същото време обаче се оказва, че през изминалата година намаляват дълговете на българите към фирмите за бързи кредити. Докато през 2014 г. те са съставлявали 16% от възложените на колекторските фирми задължения, през 2015 г. делът им пада значително на 6 на сто. Ипотечните кредити също заемат много нисък дял от просрочените дългове на българите. Причината обаче е, че по принцип хората обслужват най-напред тях.

Макар и значително по-малко от банковите кредити, задълженията към мобилните оператори продължават да са на второ място сред просрочията на гражданите. Там обаче индивидуалните суми са доста по-ниски, а по-предната им позиция се дължи на по-големия им брой. Едва след дълговете на телекомите се нареждат тези за комунални сметки – ток, вода, парно и т.н.

Задлъжнелите българи са основно два типа. Едният е млад човек, изтеглил необмислен кредит, най-често потребителски. Този тип длъжници често използват и лизингови продукти. Другата категория пък са хората над 40 години, чиито бизнес планове са претърпели неуспех по време на кризата и те продължават да изпитват затруднения в погасяването на различни по естество заеми и днес, обяснява Зорница Димитрова от АКАБГ.

Увеличаващият се персонален дълг на българина като цяло рефлектира и върху общата сума на просрочените задължения на хората у нас.Обемът на възложените задължения на колектори за 2015 г. е над 1.96 млрд. лв. при 1.43 млрд. лв. за 2014 г., обяснява зам.-председателят на АКАБГ Милена Виденова. В същото време обаче намалява броят на длъжниците. Хората с просрочени дългове през 2014 г. са били 2.95 млн., докато за м.г. те падат на 2.6 млн. души.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *