post

Приоритет на Българската агенция за инвестиции е привличането на инвеститори във високотехнологични индустрии и в полза на регионалните политики за развитие. България ще се представя пред света като високотехнологичен хъб между Изтока и Запада, заяви Стамен Янев, изпълнителен директор на БАИ. Той и зам-министърът на икономиката Даниела Везиева представиха пред журналисти Стратегически анализ и Концепция за привличане на инвеститори, изготвени от БАИ.

Концепцията за привличане на инвестиции предвижда фокусиране и подбор на приоритетни отрасли, страни и компании, изготвяне на профил на преките чуждестранни инвестиции, създаване на целенасочен маркетинг, както и изграждане на интегрирана стопанска мрежа между български и чуждестранни инвеститори, обясни зам.-министър Везиева. Тя посочи, че от анализът извежда седем технологични профили, в които има реален потенциал за инвестиции. Седемте сектора са: производство на компютърна техника, на електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химия, изделия от каучук и пластмаса, хранително-вкусова промишленост. Тези дейности се вписват изцяло и в четирите тематични области на  Стратегията за интелигентна специализация, допълни тя.

Като силни страни за привличане на инвеститори в тези седем технологични сектора зам.-министърът изтъкна традициите в тези браншове, добрата възвръщаемост на капитала, наличието на изградена образователна структура, включително и за професионално обучение, ниските производствени разходи, експортната насоченост, изпреварващият ръст на българския износ, както и развитата подизпълнителска дейност на малките и средни предприятия.

От началото на годината досега в БАИ са сертифицирани като приоритетни 9 проекта, инвестициите в които ще доведат до разкриването на над 3 хил. нови работни места, а до края на годината целта е да се сертифицират двойно повече спрямо миналата година, каза Стамен Янев. Подадените към момента заявления в агенцията  са 19 и предвиждат създаване на около 6 хил. нови работни места, като се очертава да има още кандидати, допълни той.

Зам.-министър Везиева посочи, че агенцията за инвестиции ще работи в тясна връзка и сътрудничество с регионите. Тя обясни, че областите са определили в какви сектори искат да се развиват и посочените от тях конкретни проекти и обекти ще се промотират при изявен интерес от страна на инвеститор.

Списъкът с общинските проектни предложения трябва да тръгне до 3-4 месеца.
36 млн. лв. е общата стойност на освободените от данък фирми, които са реинвестирали печалбата си в региони с висока безработица, каза още изпълнителният директор на БАИ Стамен Янев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *