post

С нарастване на населението в световен мащаб, нарастват и нужните и потреблението на енергийни ресурси. Един тревожен факт от последните години е, че добре познатите ни природните изкопаеми, драстично намаляват. С темповете, които човечеството добива нефт, въглища, прирорен гас, руда и други, изчерпването им се очертава да бъда в близките 10-15 години. Освен това тяхната цена непрекъснато се увелича, а оттам и на крайните цени на стоките и услугите. Проблема е, че тези енергийни ресурси са невъзобновени и могат да се използват само веднъж в производствения процес.

От друга страна възобновяемите източници на енергия като: водата, вятъра и слънцето са тези, които ще определят човешкия прогрес през следващите десетилетия. От гореизброените до момента най-масово приложение в домакинствата намира технологията за производство на топлоенергия чрез слънчеви колектори. Те абсорбират слънчевата енергия и я превръщат в топлинна. Макар, че тези системи са сравнително нови и от отскоро на пазара, интереса към тях непрекъснато нараства. Първоначално цената на тези соларни системи бе твърде висока и това отблъскваше фирмите и домакинствата да инвестират в тях. С напредването на технологична революция цените им започнаха да падат и днес те не са излишен лукс, а полезна необходимост.

Към днешна дата на българския пазар се прадлагат няколко различни модели слънчеви колектори, но като че ли най-масово предпочитани от домакинствата си остават моделите с термосифон и с Heat Pipe технологията. Ако искате да се запознаете по-подробно с всички модели колектори можете да го направите на http://www.emde-solar.com/модели.

И все пак какво ги прави толкова популярни?

Самата идея за практически неизчерпаеми източници на енергия е достатъчно показателна и привлекателна, за да се инвестира в нея. Един от големите плюсове на производството на топлина чрез слънчеви колектори е факта, че те не отделят асолютни никакви опасни емисии, като по този начин те спомогат за опазването на природата. Някои хора ги наричат още зелени източници на енергия. Акумулираната топлина от слънчевите лъчи се изпозлва за затопляне на водни резервоари, а оттам посредством система от тръби и радиатори и за отопление на обществени сгради и частни домове.

Друго основно предимство на соларните колектори е, че генерираната от тях енергия е абсолютно безплатна и напрактика след направената първоначална инвестиции за покупката им нямате никакви други разходи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *