post

Международният валутен фонд очаква забавяне на икономическия растеж в България в средносрочен план. Докато за тази година мисията, ръководена от Реза Бакир, повиши прогнозата си за икономическия растеж на страната до 3 на сто, в средносрочен план очаква забавяне на растежа до 2,5 на сто заради недостатъчните структурни реформи, съобщава econ.bg.
Тази година дефицитът в бюджета може да е под един процент, а догодина да има малко увеличение заради засилването на европейските програми, но това няма да е проблем, смята ръководителят на мисията Реза Бакир. В по дългосрочен план обаче има рискове, като например: Възможни притеснения, свързани с втория стълб на пенсионната система.
Става дума за възможността за преместване на партиди от втория стълб към първия, който е част от общественото осигуряване. В дългосрочен план това може да доведе до допълнителен натиск върху бюджета. Ръководителят на мисията на МВФ в България обърна внимание на проблемите, свързани с все по- трудното намиране на квалифициран персонал от фирмите.
И още – предприятията не са равномерно разпределени в страната, което пречи на растежа, а сивата икономика и корупцията остават проблем номер едно: Корупцията не просто създава проблеми в много други сфери, но също има влияние и върху икономическия растеж.
Това е сектор, в който трябва да се положат повече усилия. Тук става дума не само за антикорупционно законодателство, но и за неговото ефективно прилагане. Банковата система е в добра кондиция, а стрес тестовете и реформите в БНБ показват подобрение в сектора, въпреки това може да се направи още, например да се продължи намаляването на дела на обслужваните кредити.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *