post

10 са отворените ценови оферти за проектирането и строителството на 9,3 км от автомагистрала „Хемус“ – участъкът между Ябланица и Боаза. Индикативната стойност на обществената поръчка е 80 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се изпълнява със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“ на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Отворените ценови оферти на допуснатите участници са на:

ДЗЗД „Хемус ВЕРДЕ“, в което участват: „Автомагистрали Черно море“ АД и „Пътпроект“ ЕООД – 74 323 414,73 лв. без ДДС;

Консорциум „АМ Хемус Страбаг ГБС 2016 ДЗЗД, в който са: „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД и Страбаг АГ – клон България – 74 910 698,18 лв. без ДДС;

„ПСТ ГРУП“ ЕАД – 62 849 000 лв. без ДДС;

Обединение „Геопът – Хемус“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой – 92“ АД – 59 996 008,80 лв. без ДДС;

„ИСА 2000“ ЕООД – 77 922 140,57лв. без ДДС;

Обединение „АМ „Хемус“ 1 – 2016“ ДЗЗД, в което участници са: „Асигния Инфраструктурас“ АД, „АБ“ АД, „Мега инвескт холд“ ЕООД – 54 643 900 лв. без ДДС;

„ХВП Ябланица“ ДЗЗД, в което са: „Хидрострой“ АД, „Водстрой 98“ АД и „Пътстрой Бургас“ ЕООД – 54 990 000 лв. без ДДС;

„Трейсгруп Холд“ АД – 58 980 003 лв. без ДДС;

АКТОР АЕР, с участници: Актор АД, „Атоменергоремонт“ АД – 78 928 571,42 лв. без ДДС;

ДЗЗД „Строители АМ „Хемус“, с участници: „Интегрирани строителни системи“ ЕООД, „Интерпром“ ЕООД, ТОДИНИ ЦЕНТРАЛ АЗИЯ ООД и „Трансконсулт-22“ ООД – 58 253 541,61 лв. без ДДС.

Автомагистралната отсечка ще бъде с по две ленти за движение в посока по 4 м, две ленти за спиране по 3 м, средна разделителна ивица – 2 м, водещи ивици и банкети.

Предвидено е изграждането на 5 селскостопански подлеза, 2 селскостопански надлеза, както и подлез при общинския път Брестница – Съева дупка. Ще бъде изградена и етапна връзка при километър 87+600 с път I-4 Коритна – Белокопитово за проектна скорост 60 км/ч.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка „Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на АМ „Хемус“, участък от 78+500 до км 87+800“ е 910 дни. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *