post

Министерският съвет одобри допълнителни разходи и трансфери в размер на 7,906 млн. лева.

По бюджета на Столична община са разчетени 6 млн. лв. за финансиране изграждането на разширението на бул. „Черни връх“ от бул. „Тодор Каблешков“ до ул. „Флорина Кънева“. В резултат на довършването на обекта се обезпечава движението по тази основна пътно-транспортна част на столицата.

Допълнително по бюджета на Столична община са одобрени 926 хил. лв. за саниране сградата на Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски”.

По бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за 2016 г. са одобрени 980 хил. лв. за доставка на технически средства за защита от безжични електронни и комуникационни устройства.

 

Средствата се предоставят за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2016 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *