post

Гръцкото правителството ще трябва да обяви търг за продажбата на 30 процента от международното летище в Атина до март, 2017 г., според допълнителни условия в меморандума за разбирателство, който кредиторите са предложили на Атина.

Държавата следователно ще намали своя дял в атинското летище от 55 процента до 25, като останалите 75 на сто ще са частни.
Акционерите в летището днес са държавата с 25 процента, държавният фонд за привлличане на инвестиции TAIPED с 30 процента, AviAlliance GmbH с 26.7 процента и AviAlliance Capital GmbH с 13.3 процента и семейството на гръцкия бизнесмен Димитрис Копелузос с 5 процента.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *