post

Има реална опасност Европейската комисия да заведе наказателна процедура срещу България заради Закона за устройство на територията. Това съобщиха от Коалицията “За да остане природа в България”. Припомняме ви, че българският парламент прие новия Закон, но в него не е включена възможност гражданите да могат да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж.

Поради тази причина България може да бъде изключена от Орхуската конвенция, което би довело да наказание за страната. Конвенцията е международно споразумение за защита на гражданските права в областта на екологията. У нас тя e ратифицирана през 2003 г. В Закона за устройството на територията не е записано правото на гражданите да обжалват незаконосъобразни устройствени планове и разрешителни за строеж, каквото изискване трябва да се спазва от Конвенцията. Санкциите са сериозни, ако не се спазват тези условия, коментират еколозите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *