post

В края на 2016 година производството в строителния сектор на Европейски съюз отчете подобрение за трети пореден месец, докато строителството в България се сви доста рязко, нареждайки нашата страна на дъното на тази класация, показват данни на Евростат.

Производството в строителния сектор на ЕС нарасна с 0,6% през декември спрямо ноември, когато се повиши с 0,7%, като това представлява подобрение на икономическата активност в сектора на строителството за трети пореден месец. В същото време строителството в еврозоната се сви с 0,2% след солиден растеж с 0,9% през ноември, като това представлява първо негово влошаване от три месеца насам.

На годишна база обаче строителството в еврозоната и в целия Европейския съюз нарасна през декември съответно с 3,2% и с 1,6% след анемично повишение с 0,6% месец по-рано.

През декември най-силен растеж в строителството на месечна база беше отчетен в Швеция (повишение с 4,7%), Полша (с 2,5%), Чешката република (с 2,2%) и Великобритания (с 2,2%), докато най-солиден спад беше регистриран в Румъния (понижение с 4,3%), следвана от Словакия (понижение с 3,1%) и България (спад с 2,1%).

Според Евростат декемврийското строителството в нашата страна парира част от солидния растеж с 4,3% през ноември, понижавайки се на месечна база с 2,1 на сто. Това представлява влошаване на строителния сектор за четвърти от последните шест месеца на миналата година.

На годишна база строителният сектор в България отбеляза влошаване за четиринадесети пореден месец, задълбочавайки своя спад с 9,6% (спрямо декември 2016 година) след понижение с 4,1% през ноември, като и по този показател нашата страна остава на опашката на Европейския съюз, изпреварена единствено от Румъния (спад с цели 26,7%), Словакия (с 18,5%) и Унгария (понижение с 14,9%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *