post

Инвестиция в размер на 30 млн. евро ще направи в България Арко Риъл Пропърти Холдингс – джойнт венчър между Арко Кепитъл и Дойче Асет Мениджмънт, собственост на Дойче Банк Прайвит Екуити и Прайвит Маркетс, влагайки средствата в строителството на нова бизнес сграда, клас „А“, част от съществуващия комплекс „Бизнес парк София“, разполагащ с 14 мултифункционални офис сгради.

Сграда № 15 ще разполага с 20 800 кв.м. отдаваема площ, разпределена на пет офисни нива и търговски площи на партерния етаж. Краят на 2018 г. е срокът, в който се очаква да бъде завършен строежът.

В по-голямата си част сградата е вече отдадена под наем на големи международни компании, сред които КПМГ ИТ Сървисис и Булпрос Консултинг. Сключените договори за наем за срок от пет години са едни от най-големите сделки на пазара на отдаване под наем на офис площи за изминалата 2016 г. „Радваме се, че след осем години отново имаме възможност да разширим комплекс „Бизнес парк София“., каза Христо Москов – управител на „Бизнес парк София“.

„За последните осемнадесет месеца свободните площи при нас са по-малко от 1%. Строежът на най-новата ни сграда и високата заетост на съществуващите сгради поставят „Бизнес парк София“ сред лидерите на наемния пазар на офис площи не само в България, но и в Централна и Източна Европа. Интересът към наемане на площи значително нараства и отдаване под наем „на зелено“ на офиси, намиращи се на територията на бизнес локации с мултифункционална и високотехнологична инфраструктура се превръща в тенденция. Част от цялостната ни стратегия за разширяване и развитие на комплекса е активно управление на активите и подобряване на предлаганите услуги.“, каза Христо Москов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *