post

Община Бургас спечели конкурса „Най-зелена община на Екопак“ за 2016 г. с проект за електронно отчитане на разделно събраните отпадъци. Системата се въвежда за първи път в България, като идеята е гражданите, които изхвърлят отпадъците си разделно, да получат определени бонуси или възможност да редуцират таксата си за смет.
През 2016 г. в конкурса взеха участие 19 общини, които се състезаваха в 3 категории – малка, средна и голямаобщина. Представените проекти трябваше да отговарят на критерии като устойчивост, иновативност, добри практики и резултатност, съобщиха от Екопак.
Проектът на Община Бургас „Бъди Еко – спестявай, като предаваш отпадъците си разделно“ спечели 25 000 лв. в категорията „Голяма община“ с население над 100 000 жители, с резултат от 350 точки при максимален брой 353 точки.
Част от уникалния проект е и вече работеща мрежа от 9 мобилни центъра за разделно събиране на отпадъци от домакинствата, която надгражда системата с трите цветни контейнера. В мобилните фургони могат да се изхвърлят разделно както хартия, стъкло, пластмаса и метал, така и излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, опасни отпадъци от бита, акумулатори, луминисцентни лампи, текстилни отпадъци и др.
По данни на оператора Общинско предприятие „Чистота Еко“ ежедневно през всеки пункт преминават от 6 до 10 души. За един месец до 2000 души изхвърлят отпадъците си разделно в 9-те пункта.
„Въвеждането на електронна система и предвидените бонуси със сигурност ще бъдат силен мотив и стимул да разделяме максимално отпадъците си у дома“,обясни целта на проекта кметът на Община Бургас Димитър Николов.
„Бургас за пореден път ни доказа, че е една от най-зелените общини в България с иновативен подход в битката с отпадъците, с грижа за природата и интересите на гражданите“, каза при връчването на наградата Тодор Бургуджиев, изпълнителен директор на „Екопак България“.
През март 2017 г. ще стартира новото издание на конкурса „Най-зелена община на Екопак“. В него могат да кандидатстват всички общини – партньори на организацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *