post

Община Балчик ще популяризира непознати до момента природни забележителности като ги включи в екопътеки и велосипедни маршрути. Сред атракциите е непресъхващо карстово езеро край Белия град, станало повод за вековни легенд.

Бистрото сладководно езеро не е пресъхвало през последното столетие. В него биолозите са открили редки растителни и животински видове, сред които защитена каспийска костенурка.

С езерото са свързани редица легенди. В най-популярната се разказва, че преди 100 години в него пропадат каруци с дарове на богата младоженка.

Оттук идва и името на езерото – Дебси гьол, или бездънно. Идеята на община Балчик е да го опази и защити. Затова започват проучвания на легендите и историята на региона.

За да се насладят жителите и гостите на Балчик на тайнственото бездънно езеро, то ще бъде включено в екопътеки и велосипедни маршрути.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *