post

Заетостта и доходите в страната ще растат през 2017 г., прогнозира БНБ в последния си доклад “Икономически преглед”,  пише в. “Сега”. Според централната банка спадът на заетите през третото тримесечие на миналата година е бил еднократен и преодолян, като през първата половина на 2017 г. се очаква броят им да нарасне с 0.5%, или с над 15 000 души.

Бизнес анкетите на НСИ също отчитат оптимистични очаквания на фирмите за ръст на производството и планове за наемане на работна ръка през първото полугодие. В съчетание с увеличението на минималната заплата от 1 януари 2017 г. това ще повлияе положително върху доходите от труд, а от там и върху потреблението, посочва БНБ. Икономическият растеж обаче ще се забави в сравнение с 2016 г. – прогнозата на БНБ е за 2.8% при 3.4% през 2016 г. и 3.6% през 2015 г.

И през 2017 г. лихвите по депозитите и кредитите ще останат на ниски нива. Депозитите на домакинствата и фирмите ще продължат да нарастват, макар и с по-ниски темпове. През миналата година спестените в банките пари отбелязаха 7% ръст, като основен принос за това имат влоговете на домакинствата, които в края на 2016 г. достигнаха 45.4 млрд. лв. По-сериозно увеличение ще има на кредитирането на бизнеса и гражданите при запазване на ниски лихви. Заслуга за това ще е на по-добрата бизнес среда и по-голямата склонност на банките да поемат по-висок риск, смятат експертите на БНБ. В края на м.г. в страната ни бяха достигнати рекордни ниски нива на лихвите по новоотпуснатите фирмени кредити. За левовите заеми те паднаха до 4.4%, а за евровите – до 5.4%.

БНБ посочва и няколко риска пред българската икономика. Всички те са свързани с външната среда. Сред тях са политиката на новия американски президент Доналд Тръмп, по-голямо забавяне на растежа в Китай, влошаване на икономическите перспективи в ЕС след излизането на Великобритания и предстоящите избори в наши основни търговски партньори като Германия, Франция и Холандия, както и политическата нестабилност в Италия. Влошаването на икономическата среда в Турция също е риск за българския износ.

Брутният вътрешен продукт на страната през 2016 г. е нараснал с 3.4% при 3.6% през 2015 г., сочат предварителните данни на НСИ. През 2016 г. произведеният БВП е на стойност 92.6 млрд. лв. по текущи цени. Преизчислен в евро, той е 47.36 млрд. евро, като на човек се падат 6630 евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *