post

Предложението на “Пътпроект 2000” ООД е класирано на първо място в конкурса за изработването на разширен идеен проект на автомагистрала “Струма” в участъка Крупник – Кресна. Това се разбра, след като жури обяви резултатите в сградата на Агенция “Пътна инфраструктура”, пише Дневник.

Компанията е получила общо 93.278 точки, а на второ място е класиран проектът на “Пътпроект” ЕООД – 89.859 точки.

Предложената от “Пътпроект 2000” ООД проектна стойност за изграждането на участъка е 732 109 652.44 лв. без ДДС, а на “Пътпроект” ЕООД – 729 241 729.60 лв. без ДДС.

Дружеството, предложило по-висока цена, е включило в проекта си подобрения на съществуващите в момента напречни връзки между двете платна към бъдещото трасе, обясни председателят на журито арх. Петър Диков, бившият главен архитект на София, който в журито се явява представител на сдружение “Български форум за транспортна инфраструктура”.

Председателят на журито подчерта, цитиран от пресцентъра на агенцията, че и двата идейни проекта са разработени на високо професионално ниво и за кратко време въз основа на тях може да се стигне до подготовката на следващия етап – технически проект.

Постъпилите конкурсни проекти са оценявани по предварително обявена методика за определяне на комплексната оценка. Тя включва количествени показатели, част от които е и проектната стойност на строежа. Най-високо е оценен проектът, който предлага максимално безопасно и устойчиво проектно решение.

Целта на конкурса е агенцията да придобие разширен идеен проект с подробно геодезическо заснемане и инженерно-геоложко проучване и парцеларен план за този участък от автомагистралата, въз основа на който впоследствие ще може да се възложи проектирането на фаза технически проект и строителство на 23.8 км ляво платно на АМ “Струма” в участъка между Крупник и Кресна и на 5.45 км обходен път на гр. Кресна – част от дясно платно.

Като иновативно решение журито открои предложението на “Пътпроект 2000” ООД за изграждане на виадукт при км 394+151.90, ляво платно, чрез изпълнение на конзолен монтаж с централен отвор от 302 метра. Подобни съоръжения са уникални, обясни членът на журито инж. Павел Диковски, представител на Българска браншова камара “Пътища”. Той е бивш директор на пътната агенция.

И двата екипа са се опитали да минимизират броя на съоръженията, които трябва да се изградят, тъй като те оскъпяват построяването на трасето като обем на инвестициите, но въпреки това тунелите и виадуктите са неизбежни поради сложността на терена през Кресненското дефиле, обобщил арх. Диков. Предложено е изграждането на общо 7 тунела – пет по лявото платно от трасето и два при обхода на Кресна.

Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците. Наградният фонд е 2.5 млн. лева за 3 награди – за първо място – 85%, за второ – 10% и за трето – 5%. Наградният фонд дава правото на възложителя проектът да бъде използван.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *