post

Месечната безработица в ЕС е намаляла до 8% през март при 8,1 през февруари и 8,7 на сто преди година. За България показателят отчита спад до 6,6% за февруари.

Безработицата в еврозоната остава стабилна на равнище 9,5 на сто , колкото през февруари и спрямо 10,2 на сто през март 2016 година, сочат данни на Евростат. Това са най-ниските равнища съответно от януари и април 2009 година.

В България показателят отчита спад (6,6 на сто спрямо 6,7 на сто през февруари и 8,1 на сто през март 2016 година. В момента броят на безработните в страната е 211 000.

Според Евростат през март 2017 година в ЕС-28 безработните са били общо 19,716 милиона, от които 15,515 милиона в еврозоната.

Сред страните членки най-ниско равнище на безработицата през март 2017 година е отчетено в Чехия (3,2 на сто), Германия (3,9 на сто) и Малта (4,1 на сто). Най-висока е била безработицата в Гърция (23,5 на сто през януари 2017 г.) и в Испания (18,2 на сто).

Най-голям годишен спад на показателя се наблюдава в Хърватия (от 14,0 на сто до 11,3 на сто), Португалия (от 12,0 на сто до 9,8 на сто), в Испания (от 20,3 на сто до 18,2 на сто) и в Ирландия (от 8,3 на сто до 6,4 на сто).

В Съединените щати безработицата през март тази година е била 4,5 на сто спрямо 4,7 на сто през февруари и 5 на сто през март 2016 година.

През март 2017 година 3,883 милиона младежи под 25 години са били безработни в ЕС-28, от които 2,727 милиона в еврозоната. Най-ниско равнище на младежката безработица е отчетено в Германия (6,7 на сто), а най-високо – в Гърция (48,0 на сто през януари 2017 г.), в Испания (40,5 на сто) и в Италия (34,1 на сто).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *