post
Главният архитект на София съобщи, че се работи по промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община и в Наредбата за реклама в града, съобщава dir.bg.
Това стана ясно на среща на главния архитект на София Здравко Здравков с  ръководството на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България.

Той изрази надежда проектозаконът, който не беше довършен в предния парламент, да бъде приет от 44-то НС, като в него се включи и решаването на нововъзникнали казуси като например тези с високите сгради.

Не да ми се задава поредният въпрос – тази 215-метрова сграда на Вас харесва ли ви, защото предната, за която издадох разрешение за строеж, е 202-метрова и отиваме на принципа всяка сграда да се състезава със следващата, посочи главният архитект.

Нормалният по думите начин е да се намери в града мястото, където да бъдат разположени високите сгради и да се определи начинът на разрешаването им.

Главният архитект на столицата посочи също, че се работи и по Наредбата за рекламата за създаване на известни ограничения заради активното й навлизане в града, както и по Наредбата за обществените обсъждания.

Здравко Здравков посочи, че завареното положение във всички южни територии на града с неотчуждената улична мрежа е нерешимо без съответните законови промени, защото в част от поземлените имоти вече е реализирано застрояването и останалите парчета в уличната мрежа пречат за провеждането на инженерна инфраструктура и на мащабни намеси на Столичната община по отношение на обществената инфраструктура.

Главният архитект на София посочи още, че най-големите очаквания от бизнеса към него са да има прогнозируемост, която се получава при ясни правила, които да се спазват от всички.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *