post

Дирекцията за национален строителен контрол в рамките на две седмици ще провери 10% от сградите, санирани по Националната програма за енергийна ефективност, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, пише Дневник.

Проверката ще е на извадков принцип в шестте района за планиране на 46 въведени в експлоатация сгради.

Строителните инспектори ще проверят работата на фирмите за строителен надзор и влаганите материали. Ще се изискват сертификатите за качеството и за произхода им и дали изолациите отговарят на противопожарните норми.

Проверката е извън тази по сигнали за около 30 сгради.

Нанков съобщи, че във Върховния административен съд има внесена една жалба след като Комисията за защита на конкуренцията не откри нарушения в търга за тол системата. Той изрази надежда, че до края на годината изпълнител на поръчката ще бъде избран.

Министърът участва в кръгла маса на тема “Възможности за намаляване на административната тежест в строително-инвестиционния процес”. Той съобщи, че се обсъжда възможност за преминаване към уведомителен режим на строежите от пета категория. Друго очаквано облекчение е предоставянето на повече отговорности на проектантите, които те сега споделят с местната власт.

Ултимативно ще призовем общинските администрации да използват електронните услуги, които предоставяме, каза министърът по повод това, че единствено Столичната община – и то от вчера, приема електронните скици, издавани от Агенцията по кадастър. Министърът каза, че някои местни администрации злоупотребяват с това, че справката се предоставя безплатно и даде пример с община, поискала на хартиен носител една и съща скица 19 пъти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *