post

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) получи сертификат, удостоверяващ принадлежността на АПИ към Международната пътна федерация (International Road Association – IRF). Той бе връчен от Том Антонисен,  старши консултант за Европа и Централна Азия на инж. Веселин Давидов, член на Управителния съвет на АПИ.

IRF е глобална организация с идеална цел, създадена през 1948 г., определяща своята мисия като оказване на съдействие и насърчаване на изграждането на по-добра, по-безопасна и устойчива система за пътен транспорт.

Целта на срещата между Антонисен и Давидов беше да бъдат обсъдени аспекти на бъдещето партньорство на АПИ с IRF. Инж. Давидов представи накратко приоритетите в дейността на агенцията, като основни акценти очерта предстоящото въвеждане на тол системата в страната, пътната безопасност, безопасността в тунелите, поддържането на пътищата и др., по които експертизата на Федерацията би била полезна за Агенцията. Обсъдени бяха възможности за евентуално организиране на обучения по тематични направления, представляващи интерес за експертите на АПИ.

Антонисен се спря накратко на възможностите, които предлага новият консултантски хъб EIAH. Чрез него заинтересовани институции могат да получат безплатна информация относно съответствието на подготвяните от тях проекти с критериите за допустимост за финансиране от ЕС, съобщиха от пътната агенция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *