post

След настоящия програмен период 2014 – 2020 г. средствата за ВиК инфраструктура от еврофондовете ще бъдат силно ограничени. Ще се премине от грантово финансиране, което в момента е основният източник на финансов ресурс за ВиК отрасъла, към отпускане на нисколихвени кредити и към предоставяне на банкови гаранции.

Това каза министърът на регионалното развитие Николай Нанков на организираната от Световна банка международна конференция „Опазване и устойчиво използване на водите в България“, информира пресцентърът на МРРБ, съобщи investor.bg.

Нанков посочи, че над 90 хил. км е общата дължина на линейната ВиК мрежа в страната или колкото 233 магистрали „Тракия“.

Той коментира, че измененията на климата водят до проливни дъждове, наводнения, засушаване и поставят на изпитание не само човешкото здраве и психика, а и целия икономически и социален живот, в това число ВиК инфраструктурата.

Регионалният министър напомни, че в страната за първи път от почти 30 години се строят два нови язовира за питейно-битово водоснабдяване – „Пловдивци“ край Рудозем и „Луда Яна“ край Панагюрище. През юли тази година започна и дългоочакваната рехабилитация на язовирната стена на яз. „Студена“ край Перник.

В периода 2007-2013 основните инвестиции бяха по линия на европейските фондове.

През 2018 г. със средства от оперативна програма „Околна среда“ предстои да започнат инвестиции за близо 1,5 млрд. лв. в рехабилитация и изграждане на инфраструктура на база на извършените регионални прединвестиционни проучвания, напомни министърът.

По новата ОПОС на територията на 16-те области с консолидирани ВиК оператори ще се изградят пречиствателни станции, колектори, водопроводи, ще се подменят агрегати, помпени станции с цел повишаване на енергийната ефективност в сектора.

Със спестения финансов ресурс ще бъдат възложени инвестиционни проучвания в още пет области – Габрово, Велико Търново, София област, Хасково и Плевен, които извървяха пътя на консолидацията.

Що се отнася до периода след 2020 г., все по-често ще говорим за „рециклирани“ пари, каза още Нанков. По думите му публично-частното партньорство може да бъде приложимо в отрасъла, но много внимателно, като се държи сметка за социалната поносимост.

В момента междуведомствена работна група с консултант Световна банка изготвя стратегия за финансиране на отрасъла в дългосрочен план, допълни министърът.

„Няма да има драстично повишаване на цената на водата“, увери той.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *