post

Българският енергиен министър Теменужка Петкова участва в провелото се в Талин, Естония неформално заседание на енергийните министри на съвета на Европейския съюз, съобщава infostock.bg.

Основна тема на срещата бе развитието на електроенергийната система на ЕС, укрепването й чрез засилване на връзките между мрежите на страните. „България подкрепя усилията за постигане на прогрес по преструктурирането на европейската електроенергийна система и завършването на единния вътрешен енергиен пазар в ЕС, който да функционира в полза на потребителите”, подчерта Петкова.

В рамките на неформалното заседание на енергийните министри на съвета на Европейския съюз министър Петкова проведе срещи с делегациите на Германия, Австрия и Полша. Пред колегите си тя представи приоритетите за предстоящото българско председателство в сферата на енергетиката. „Ще насочим усилията си за постигане на напредък по „енергийния пакет”, приемане на досиетата, свързани с енергийната ефективност и енергийните показатели на сградите. Подкрепяме стремежа на Европейската комисия за намаляване на административната тежест при управлението на Енергийния съюз. Споделяме виждането, че съюзът следва да отразява спецификите на отделните държави-членки и да се базира на равнопоставеност”, каза Теменужка Петкова. По думите й по време на председателството страната ни ще акцентира върху засилване на сътрудничеството и изграждане на липсващата енергийна инфраструктура между страните от Западните Балкани.

Министър Петкова и зам.-министъра на енергетиката на Полша Михак Куртика обсъдиха предизвикателството пред двете страни, свързано с приетия от ЕК референтен документ за нови стойности за емисионни нива на вредни вещества в атмосферата. България и Полша се обединиха около това, че новите изисквания изправят енергийния сектор пред сериозно изпитание, тъй като големите горивни инсталации произвеждат значително количество от електроенергията.

Петкова се срещна и с Клод Турме, докладчик по Регламента за управление на Енергийния съюз. Според Турме страните от Югоизточна Европа следва да акцентират върху постигнатия си напредък по прилагане на мерки за енергийна ефективност.

По-късно министърът на енергетиката Теменужка Петкова, еврокомисарят по климат и енергетика Мигел Ариас Каниете и ръководителят на дирекция „Енергетика” в ЕК Доминик Ристори обсъдиха предстоящото българско председателство на Съвета на ЕС. Комисар Каниете подчерта, че Европейската комисия очаква поемането на председателството от България, тъй като в началото на следващата година ще се вземат важни решения за бъдещето на Енергийния съюз. По думите му програмата на председателството следва да е в унисон с приоритетите на Европейския парламент.

Българското председателство трябва да продължи стартиралите по време на малтийското и естонското председателство теми от енергийния сектор. Очаква се от началото на 2018-та година да продължи обсъждането на предложенията за управление на Енергийния съюз, модела за електроенергийния пазар, енергийната ефективност и директивата за възобновяема енергия.

„Законодателният пакет „Чиста енергия за всички европейци” е уникален по своята същност и доста амбициозен. Уверена съм, че ще намерим общ подход за неговото приемане”, каза министър Петкова пред Каниете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *