post

Г-жа Лиляна Павлова, министър на Българското председателство на ЕС  и г-жа Урсула
Моргенстерн, Глобален директор „Бизнес и платформени решения в Atos за целия свят
откриха най-значимата инвестиция в ИТ сектора в България за тази година –  създаването на уникален Глобален ИТ център за компетенции на европейска технологичната компания Atos.

След придобиването от страна на Atos на българската компания InfoPartners, в новия ИТ
център ще работят повече от 400 топ професионалисти, които ще създават новаторски разра­ботки и модерни ИТ решения за клиенти на компанията от цял свят. Atos има амбицията да удвои капацитета на Центъра в София през следващите 5 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *