post

“Всички усилия на БАИ са в посока да привличаме инвестиции, да подпомагаме иновациите и през тези два основни стълба да реализираме именно потенциала на България в автомобилостроенето. В следващите години заедно с Автомобилния Клъстер, ще работим за развитието на научно-развойна дейност и иновациите.

Машиностроенето се развива успешно в страната, като броя на заетите е 600 000 души, което също е предпоставка през следващите години да привлечем сериозен производител на автомобили в България.

От началото на годината БАИ е сертифицирала 3 проекта в автомобилостроенето  на стойност над  50 млн. лв.  с потенциал да се разкрият над 3000 нови работни места и  в момента работим по 3 нови проекта, които са с приблизително същите параметри“, заяви пред гостите на националната среща на фирмите от автомобилния бранш Стамен Янев, Изпълнителен директор на БАИ.

“Интересна тенденция се забелязва сред 50% от лидерите на мултинационални  компании, които смятат, че основните фактори за развитиe на индустрията ще бъдат електрифициране на автомобила и преместването на  съсредоточените производители на автомобилни компоненти на Изток към Индия”, допълни още г-н Янев.

Лъчезар Борисов, зам.-министърът на икономиката който също участва в срещата, припомни от своя страна, че “Автомобилната индустрия е основен работодател в Европа”

Той допълни, че българската икономика е направила качествен скок по отношение на преструктурирането и на автомобилния сектор за преработващата промишленост, пишат от пресцентъра на Министерството на икономиката.

За периода 2004-2016 г. по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) са сертифицирани дванадесет проекта от автомобилния сектор и машиностроенето с общ размер на инвестициите 655 млн. лева, което е довело до разкриването на 7 130 работни места, сочат данните на ведомството.

По време на срещата беше подписан Меморандум за сътрудничество между Аутомотив Клъстър България и LWK Walter, посветен на изграждането на интермодален терминал във Видин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *