post

Населението на България е най-застрашено от бедност и социално изключване в Европейския съюз. След нас са Румъния и Гърция. Това показват данни на европейската статистическа служба „Евростат” за 2016 г., публикувани днес, в навечерието на Световния ден за изкореняване на бедността – 17 октомври.

Средният за ЕС дял на населението в риск от бедност е 23.4% или 117,5 милиона души, то в България е 40.4 на сто или 2 890 000 души. Северните и южните ни съседи Румъния и Гърция са съответно с дял от 38.8% (7 690 000 души) и 35.6 на сто (3 790 000 души). Най-нисък е този показател за Чехия (13.3%), Норвегия (15.3%) и Финландия (16.6%).

„Евростат” включва и данни за Швейцария и Норвегия, които не участват в определянето на средните за ЕС стойности. Липсват данни за Италия, Исландия и Ирландия.

След три последователни години на увеличаване на процента на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, достигащи почти 25% между 2009 г. и 2012 г., през следващите години този процент намалява до 23,4% през миналата година, което е само с 0,1 процентни пункта над нивото си от 2009 г. Намаляването на броя на лицата, изложени на риск от бедност или социално изключване в ЕС, е една от ключовите цели на стратегията “Европа 2020″, припомня „Евростат”.

По-застрашени от бедност и социално изключване са жените – 24.3%, докато при мъжете този показател е 22.4%. Данните на „Евростат” показват, че младите под 18 години в ЕС са изложени на по-голям риск в сравнение с хората над 65 години – 26.5% спрямо 17.7 на сто. Същевременно 22.1% от домакинствата без деца са в риск от бедност, докато делът при семействата с деца е 24.6%.

Очаквано работещите хора над 18 г. са в по-малък риск – 12.4%, за сметка на незаетите, където стойностите са в пъти по-големи – 67%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *