post

България е трета по ръст в продажбите на нови автомобили сред страните от Европейския съюз за септември, показват разпространените данни на Асоциацията на производителите на автомобили в Европа (АСЕА), съобщава Дневник.

Реализираните през миналия месец 2542 продажби са с 18.4% по-добри от същия период на миналата година. Отличниците по този показател в ЕС са Литва с 45.7% ръст и Гърция – 29.4 на сто.

За последно България беше трета по ръст през май. Като цяло страната е сред лидерите по нарастване на търсенето, но продажбите все още са далеч от предкризисните нива, докато в Европа те вече са достигнати и подобрени. Съотношението на продажбите на нови срещу употребявани коли в България е едно към десет, а средната възраст на автопарка е над 18 години – показатели, които са без аналог сред страните от ЕС.

Поглед към данните на АСЕА показва, че в Словения, която е с население 5.4 млн души, се купуват над три пъти повече нови коли (7177 за септември, срещу 2542 за България). В Словакия, която има три пъти по-малко население от България, продажбите са повече от двойно по-високи (5821).

И все пак, ако се търси обяснение за трайната тенденция на ръст на продажбите на нови коли, то може да се намери в наблюденията на осигуряващите финансиране за покупката им. Наскоро от “Уникредит лизинг”, които са сред водещите компании с такава дейност на пазара, отчетоха ръст от над 30% на договорите за полугодието. Обяснението е, че фирмите и потребителите очакват в средносрочна перспектива доходите им да нарастват, както и предлагането на по-гъвкави и атрактивни продукти.

Общо за септември, сред всички страни от ЕС, има спад от 2.0%, формиран от 1 427 105 продажби. Причината за лекото понижаване на продажбите е намалялото търсене на ключови пазари като Великобритания (-9.3%) и Германия (‐3.3%).

За първите девет месеца на годината търсенето на нови коли в ЕС се повишава с 3.7%, като са купени почти 11.7 милиона автомобила. За този период на плюс са всички основни пазари, с изключение на Великобритания. В анализа на данните се отбелязва, че в новите страни – членки на ЕС, ръстът е 13.8%, но обемът на продажбите е значително по-малък.

В България сделките от януари до края на септември са 22 098, което е с 18.1% по-добър показател от същия период на 2016 година. Той е четвърти сред страните от ЕС, като повече растат продажбите само в Литва (22.7%), Хърватия (21.3%) и Унгария (19%).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *