post

Професионалните анализатори, до които се допитва ЕЦБ, повишиха техните перспективи за икономическия растеж в еврозоната през тази и през следващите две години, като в същото време запазиха без промяна очакванията за средносрочната инфлация в региона, но леко завишиха дългосрочната инфлационна прогноза.

Според новото тримесечно проучване сред 58 професионални анализатори, което се поръчва от ЕЦБ, но без да представлява мнението на екипа икономисти на Централната банка и което беше проведено между 2-ри и 6-и октомври, БВП на еврозоната се очаква да нарасне през настоящата година с цели 2,2% при предишна оценка за повишение с 1,9%.

Прогнозите за следващите две години бяха също завишени до икономически растеж с 1,9% през 2018-а и с 1,7% през 2019-а година спрямо предходни оценки за растеж съответно с 1,8% и с 1,6%.

Респондентите посочват неотдавнашните по-добри от очакваното серия важни показатели, които подсказват за наличието на самогенериращата се икономически растеж в рамките на региона. Някои от анкетирани анализатори отбелязват, че е налице по-благоприятна перспектива по отношение на външното търсене в сравнение с предходното проучване, което съществено компенсира отрицателното въздействие върху износа на еврозоната в резултат на неотдавнашното поскъпване на еврото, се посочва в днешното проучване на ЕЦБ.

В същото време анкетираните от ЕЦБ анализатори запазиха без промяна предходните се прогнози за повишаване на хармонизираната потребителска инфлация в еврозоната с 1,5% през тази година, с 1,4% през 2018-а и с 1,6% през 2019 година, но те повишиха леко дългосрочната инфлационна прогноза до 1,9% от 1,8% според предишното проучване преди три месеца. Прогнозите за нивата на безработица пък претърпяха низходяща ревизия, като анкетираните анализатори вече очакват понижение на безработицата до 9,1% през тази година, до 8,6% през 2018 година (от 8,8%) и до 8,2% през 2019 (от 8,4%).

Новите икономически прогнози са факт, след вчерашното редовно заседание на ЕЦБ, на което беше взето решение за промяна на програмата за “количествени улеснения“ от началото на следващата година. От януари 2018-а година ежемесечните покупки на еврооблигации и на други активи от страна на ЕЦБ ще бъдат намалени наполовина (до 30 млрд. евро от настоящите 60 млрд. евро), но в същото време самата програма за “количествени улеснения“ беше удължена с нови 9 месеца и ще остане в сила най-малко до септември догодина.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *