post

Износът за деветмесечието на 2017 г. нараства с 12.3% спрямо същия период на миналата година, а вносът – с 15.8%, съобщи Националният статистически институт.

Между януари и септември от България са изнесени стоки на обща стойност 38.6 млрд. лв., а стойността на вноса е 42.8 млрд. лв.

Само през септември износът възлиза на 4.5 млрд. лв., а вносът – на 4.7 млрд. лв.
Търговията с трети страни

За деветмесечието износът за страни извън ЕС се увеличава с 15 на сто, а стойността му е малко над 13 млрд. лв., сочат статистическите данни.

Стоки на най-голяма стойност са изнесени за Турция, Русия, Китай, Сърбия, Македония и САЩ. Шестте държави формират 52.0% от износа за трети страни.

През септември 2017 г. износът на България за трети страни нараства с 1.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.35 млрд. лева.
Вносът от трети страни за деветчесечието нараства с 25.0% до 15.552 млрд. лв., а основни вносители са Русия, Турция, Китай и Сърбия.

През септември 2017 г. вносът на България от трети страни нараства с 12.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1.6 млрд. лв.

Българският износ се увеличава с 11.0% спрямо януари – август 2016 г. и е на стойност 22.4 млрд. лв.
Две трети от износа е насочен към Германия, Италия, Румъния, Гърция, Франция и Белгия.

Вносът от ЕС нараства с 10.9% до 24.2 млрд. лв., а основни вносители са Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Само през август износът за ЕС нараства с 9.4% до 2.9 млрд. лв., а вносът – с 12.3% до 3.1 млрд. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *