post

Връзката между жилищните сгради, средата и инфраструктурата става все по-значима и партньорските отношения с общините са ключов фактор за доброто реализиране на проектите. Строителите не създават само жилища, а и нови „клиенти“ за общините под формата на данъци и такси. Не е справедливо предприемачите и клиентите да инвестират в градската среда и инфраструктурата, които трябва да са приоритет на общините. Нужно е да се изработи принципна формула, която да регламентира партньорството между бизнеса и общините при изграждането на инфраструктурни проекти, смята управителят на една от най-големите строителни компании – „Планекс“, инж. Пламен Андреев.

Конференцията BalREc 2017, която се проведе в Sofia Event Center вчера, беше открита от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която също потвърди, че вече е приключило времето на строителни проекти, които целят само продажба на жилища, и че вече сме във времето на проекти, които облагородяват околната среда и развиват градското пространство.

Цената вече не е водеща, водещ е продуктът и селективният подход към реализацията му в зависимост от местоположението и средата. Търсят се решения за по-голяма етажна височина, по-големи площи на стаите, по-добра архитектура като цяло и по-комфортна среда, отчита инж. Пламен Андреев.

Конференцията BalREc е най-влиятелната публична платформа за дискусия в сектора на недвижимите имоти и инвестициите, която се провежда в България. Събитието събра управителите на най-активните компании от сферата на инвестиционните проекти в България: инвеститори и инвестиционни фондове, банки, консултанти, правни компании, асет мениджъри.

Анализирани бяха пазарните тенденции за 2017 година и прогнозите в различни области на предприемачеството – офис, търговски, индустриални, жилищни и ваканционни проекти, икономическият климат като фактор за развитието на проектите, както и предизвикателствата, които инвеститорите срещат в страната ни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *