post

Голяма част от българските компании – близо 63%, очаква подобрение на бизнес климата през следващата година. Данните са от анкета на Българската търговско-промишлена палата, обхванала около 600 родни фирми. Проучването е част от мащабно бизнес проучване в Европа, в което участват над 50 хиляди фирми от 23 държави.

Причините за оптимизма се коренят в стабилните макроикономически показатели, намаляването на част от административната тежест, по-широкия достъп до финансиране. Фирмите са доволни, че данъците не се вдигат“, коментира Цветан Симеонов. Проблем номер 1 на българския бизнес обаче е липсата на квалифицирана работна ръка.

Очакванията за износа също се подобряват – почти 50% от фирмите смятат, че продажбите им в чужбина ще нараснат през 2018 г., а 42,3 на сто не предвиждат промяна. Около 39% от работодателите предричат увеличение на заетостта при 22,5% с такова очакване миналата година. При инвестициите също се чака увеличение – 46,5 на сто от фирмите смятат, че такова ще има, а 9,4 на сто – че ще се наблюдава намаление.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *