post

В почти никоя друга европейска страна разликата в заплащането между мъжете и жените не е толкова голяма, колкото в Германия. Това сочат данните на Европейската комисия, цитирани от германския ежедневник Die Zeit, пише infostock.bg.

Германия се нарежда на 26-то място сред страните от ЕС-28, като разликата между заплащането на жените и мъжете във Федералната република е 22%. Според данните на ЕК, разликата в заплатите между двата пола в страните от ЕС достига 16,3%, като по-висока само в Чешката република (22,5%) и Естония (26,9%).

На другия полюс са страните Италия и Люксембург. Те са лидери в Съюза, където разликата в заплащането е едва 5,5%.

Според ЕК разликата във възнаграждението може да се обясни с факта, че жените не заемат добре платени управленски постове като цяло и работят на позиции, позволяващи им да взимат по-често отпуск за деца. Освен това от Комисията уточняват, че при жените вероятността да заемат по-нископлатено работно място е по-голяма, отколкото при мъжете.

Българите сме рекордьори в областта на половите стереотипи (14.4%) в Европейския съюз. След нас по този показател се нареждат унгарците (11.3%) и литовците (10.9%).

Склонността към полови стереотипи е най-ниска в Швеция (3%), Дания (4.4%) и Холандия (4.6%). Колкото по на изток отиваме, толкова повече се покачва индексът за полови стереотипи, сочи проучването обявено от ЕК.

Начело на класацията в ЕС сме и по други два въпроса. Според 81% най-важната роля на жената е да се грижи за дома и семейството срещу 17% на обратното мнение. На другия полюс е Швеция със съответно 11% и 87%. Най-важната роля на мъжа е да печели пари според 81% от запитаните. По този показател отново сме начело в класацията. С “не” на същия въпрос са отговорили 17% от запитаните.

Европейската комисия предложи двугодишен план за намаляване на разликата в заплащането между мъжете и жените. Планът включва осем препоръки към страните от ЕС, които да гарантират, че жените са третирани равнопоставено на работното място. Предложението предвижда определяне на минимални санкции за компаниите, които не предоставят еднакво заплащане, и надзор на политиките за многообразие в най-големите европейски компании. Европейската комисия възнамерява планът за действие да бъде изпълнен до края на нейния мандат през 2019 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *