post

Промишленото производство в България се върна към растеж през ноември, след като през октомври се понижи с 0,6% на месечна база по предварителни данни и с 1,1% по окончателни данни. В същото време обаче се забавя годишният тем на производството до 1,7% спрямо 2,8%, отчетени през предходния месец, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Индексът на промишленото производство, изчислен от сезонно изгладените данни, нараства с 0,3% в сравнение с октомври 2017 г., показват предварителни данни през ноември 2017 г.

В предпоследния месец на миналата година при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран ръст от 1,7% спрямо съответния месец на 2016 година.

През ноември 2017 г. увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 1,3%, и в преработващата промишленост – с 0,5%, а намаление е отчетено в добивната промишленост – с 3,3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 18,2%, производството на лекарствени вещества и продукти и ремонта и инсталирането на машини и оборудване – по 14,6%, производство на текстил и изделия от текстил, без облекло и производството на облекло – по 5,2%.

Спад е регистриран при производството на напитки – със 7,5%, производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 5,7%, производството на тютюневи изделия – с 4,1%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета – с 2,3%.

На годишна база ръст на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в преработващата промишленост – с 4,6%, а спад е регистриран в добивната промишленост – със 7,4%, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 4,6%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при производството на превозни средства, без автомобили – с 43,2%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти – с 15,6%, производството на лекарствени вещества и продукти – с 14,1%, производството на химични продукти – с 13,2%.

Намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия – с 20,8%, производството на напитки – с 11,9%, производството на мебели – с 10,4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители – със 7,7%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *