post

Дванадесет са отворените оферти за избор на изпълнител за изготвянето на технически проект и строителство на обект: Модернизация на път І-8 Калотина – п. в. „Храбърско” от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки”, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура”. Това е участъкът между Драгоман и Сливница, с дължина 16,98 км. Индикативната стойност на проекта е 117 млн. лв. без ДДС и ще се финансира от републиканския бюджет.

Отворените оферти, по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура”, са на:

• ДЗЗД Виа Милитарис – Хер, в което са: Автомагистрали Черно море АД и Автомагистрали Хемус АД;
• Инжстройинженеринг ЕООД;
• Консорциум Страбаг БП ДЗЗД, в което участват: Щрабаг ЕАД и Страбаг Сп. з.о.о., Полша;
• ИСА 2000 ЕООД;
• Трейс Груп Холд АД;
• ГБС-Инфраструктурно строителство АД;
• Хидро-вод строй ДЗЗД, в което са: Хидрострой АД и Водстрой 98 АД;
• Обединение Евро Калотина, в което участват: Джи Пи Груп АД, Контратас Иглесиас АД и Трансконсулт-22 ООД;
• Обединение Геопът Запад, в което са: „Пътстрой-92″ АД и „Геострой” АД;
• ДЗЗД АПВ Калотина СОП 2, в което са: Пътища Пловдив АД, Агромах ЕООД и Водно строителство – Благоевград АД;
• Сдружение Калотина II ДЗЗД, в което участват: ПСТ Груп ЕАД и Аква модул АД;
• Обединение Калотина – Храбърско 2017, в коeто участват: Гранди Лавори Финкосит СПА и Х.С.С. ЕООД.

Проектът предвижда уширение на съществуващия път до габарит 27 м, с което двулентовият първокласен път ще стане четирилентов. В отделни участъци ще се подобрят геометричните му елементи с цел достигане на проектна скорост от 110 км/ч. Срокът за изпълнение на поръчката е 910 календарни дни.

На 9 януари 2018 г. в АПИ бяха отворени 12 оферти и за участъка от път I-8 между ГКПП „Калотина” и Драгоман. Отсечката е с дължина 14,5 км. Индикативната стойност на проекта е 141 667 715 лв. без ДДС. Част от средствата са осигурени от Механизма „Свързана Европа”.

Двете обществени поръчки за избор на изпълнители за модернизацията на 31,5 км от път I-8 между ГКПП „Калотина” и Сливница бяха стартирани през септември м. г. Общата им индикативна стойност е 258,6 млн. лв.
Път І-8 е част от основната трансевропейска транспортна мрежа. Трасето е по направлението Лондон – Будапеща – Белград – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, който е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток. Участъкът ГКПП „Калотина” – София осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски”.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия и завършеността на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия. С изграждането на отсечката ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят удобни и безопасни условия за движение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *