post

През последният месец на 2017 г. броя туристи, посетили България  е общо 209 хил.. Чужденците дошли в страната с цел почивка или екскурзия са с 9.4% повече от рекордната за месеца 2008 г., се вижда от данните на Националния статистически институт (НСИ), оповестени. Превишение е отчетено във всеки от месеците през годината.

Туристите от държави от Европейския съюз са 29% от всички или близо 61 хил. Над половината туристи са от европейските държави, нечленове на ЕС – 117 хил. души. Сред страните извън Европа България се ползва с най-голяма популярност от израелските туристи – общо 10 хил. за месеца.

Запазва се традицията най-много гости да идват от съседни държави. Водеща е Македония, откъдето са пристигнали 39 хил. туристи, следвана от Турция – 36 хил. и Сърбия – 29 хил.

За десетилетие България е загубила голям брой туристи от страни от ЕС, които компенсира с трети пазари.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *