post

Програма за саниране ще има и за най-малките блокчета. За целта се отпускат 200 млн. лв., които идват от еврофондовете. По тази програмата за саниране могат да кандидатстват малки жилищни сгради, които остават извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност, предаде БНТ. Едно от условията е кооперациите да се намират в един от 28-те малки общини-бенефициенти. За разлика от другите програми, по тази се въвежда принципът на конкурентност на проектите, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

“Основната промяна е, че ще имаме конкурентен подбор. Основната промяна е свързана с това, че имаме оставащ ресурс, над 87% от цялата мярка, която е 207 млн. лв., вече е в изпълнение, тя е договорена, общините изпълняват своите проекти. Тук, обаче, говорим за остатъчен ресурс, който е спестен и трябва да подсигури постигането на индикаторите по програмата. Имаме заложени конкретни индикатори, свързани със спестена енергия след обновяването на всички сгради”, обясни още Николова.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *