post

Около 5,2 млн. души живеят в градска среда в България и обитават 2,6 млн. броя жилища. Това показват данните от анализ на „Евростат” за демографската карта на общността през 2016 г.

За около 65 години селските райони са загубили население от близо 6 милиона души, което е преминало в градските райони. В момента в селски райони у нас живеят около 1,8 млн. души.

Данните на „Евростат” показват, че през 2016 г. в градовете на ЕС живеят 41,2% от населението, 30,6% живеят в градовете и предградията, а 28,2% живеят в селските райони.

Отчита се, че София и Варна са единствените градове в България, които през последните години отбелязват непроменено трайно увеличение на населението си – в София с около 30 на сто, във Варна – с около 10 на сто.

Най-прогресивно обезлюдява населението на Враца – минус 23 на сто, и Видин – минус 22 на сто. Освен това от съществуващите близо 2,6 млн. жилища в градовете – над 650 хиляди, или близо 25 процента, са практически необитаеми. Като примери се дават трите най-големи български града: 24 на сто от жилищата в столицата са необитаеми, в околностите на София – 48 процента, във Варна – 30 процента, и в Пловдив – 26 процента необитаеми или вакантни жилища.

В анализа се посочва и друга негативна тенденция за нашата страна: През 2016 г. близо един на всеки четирима жители на градовете (23,6%) в ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване, докато за България е 31.1 на сто. В селските райони на ЕС този процент е 25.5%, а за България е 53.8 на сто. Населението в предградията в ЕС, което е изложено на риск от бедност или социално изключване, съставлява 21.6% от общото население в предградията, докато за България е 38.9 на сто.

От „Евростат” уточняват, че за да бъде “изложен на риск от бедност или социално изключване”, трябва да се прилага една от следните три ситуации: лицето трябва да бъде изложено на риск от (парична) бедност; тежко материално лишение; живеещи в домакинство с много ниска интензивност на работа.

Общият дял на населението, изложено на риск от бедност или социално изключване в ЕС, се е увеличил леко през годините. В градовете този дял се е увеличил от 22,7% през 2010 г. на 23,6% през 2016 г., докато в градовете и предградията той е нараснал от 20,3% през 2010 г. на 21,6% през 2016 г. За разлика от тях делът е намалял в селските райони от 29,0% 2010 до 25,5% през 2016 г.

Според анализа на „Евростат”, най-нисък е делът на живеещите в градовете, които са изложени на риск от бедност или социално изключване, в Словакия (13,0%), следван от Чехия (13,8%), пред Полша (16,2%) и Финландия (17,2%). От друга страна, най-висок е делът на градовете в Гърция (33.6%), следвани от България (31.1%), Италия (30.3%) и Белгия (29.3%).

В 12 държави-членки на ЕС градовете отчитат най-малък дял от хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, докато в десет държави-членки най-нисък процент са регистрирани в селските райони. В шест държави-членки най-нисък процент бяха регистрирани в града и предградията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *